Pitanja i odgovori – Möller’s i MSC

Što je MSC?

Vijeće za očuvanje mora (Marine Stewardship Council – MSC) međunarodna je neprofitna organizacija koja prepoznaje i nagrađuje nastojanja da se oceani i zalihe morskih plodova zaštite i očuvaju za buduće naraštaje. Misija Vijeća za očuvanje mora (MSC) je pridonositi održivom ribarstvu primjenom ekološke oznake te provođenjem programa certifikacije u ribarstvu. Na taj se način u oceanu ostavlja dovoljno ribe, poštuju se staništa i osigurava se izvor prihoda ljudima koji od ribarstva žive. Prepoznavanjem i nagrađivanjem održivog ribarstva, utjecanjem na ljude kod kupnje morske hrane te suradnjom s partnerima Vijeće za očuvanje mora (MSC) ima za cilj osigurati zalihe riba za buduće naraštaje.

Kako program Vijeća za očuvanje mora (MSC) djeluje?

Uz plavu ekološku oznaku MSC na certificiranim proizvodima, program Vijeća za očuvanje mora (MSC) obuhvaća dva standarda. Standardi u ribarstvu služe za procjenjivanje održivosti ribarstva, a standard vrijednosnog lanaca osigurava sljedivost certificiranih proizvoda (s oznakom MSC) u lancu opskrbe.

Da bi ribarstvo dobilo certifikat Vijeća (MSC), mora proći procjenu nezavisne treće strane i zadovoljiti znanstveno utemeljene zahtjeve standarda. Standard za održivo ribarstvo sadržava 28 pokazatelja učinkovitosti, a zajednički ga razvijaju stručnjaci iz cijeloga svijeta. Nadalje, sva poduzeća u opskrbnom lancu moraju zadovoljiti zahtjeve sljedivosti standarda vrijednosnog lanca. Time se osigurava neprekinut lanac opskrbe u kojemu su certificirani morski plodovi prepoznatljivi, izdvojeni i sljedivi.

Proizvode s oznakom MSC potrošači mogu kupovati s povjerenjem, znajući da se podrijetlo takvih proizvoda može pratiti unatrag do ribarstva s certifikatom Vijeća za očuvanje mora (MSC). Na taj način nagrađuju održivost i pridonose očuvanju života u oceanu za buduće naraštaje.

Što znači oznaka MSC?

Plava naljepnica MSC-a na ribama označava da su proizvodi s ovom oznakom uhvaćeni u divljini i u skladu s ribarskim standardom Vijeća za očuvanje mora (MSC). Morski plodovi s plavom naljepnicom mogu se u potpunosti slijediti unatrag do certificiranog, održivog ribarstva. Ukratko, ta oznaka znači da su morski proizvodi iz divljeg ulova, održivi i sljedivi.

Što znači održivo ribarstvo?

Održivo ribarstvo znači da se u oceanu ostavlja dovoljno ribe i osigurava egzistencija ljudi koji ovise o ribolovnim aktivnostima. Ribarstva se mogu procjenjivati neovisno o veličini, okolišu i metodama ribolova. Ribarski standard MSC-a temelji se na najsuvremenijim znanstvenim dostignućima i upravljanju ribarstvima. Pri procjeni, ribarstva moraju zadovoljiti tri ključna uvjeta:

  1. Održivi riblji stokovi: Ostaje li u oceanu dovoljno ribe? Ribu treba loviti na razini koja osigurava da populacija riba može ostati produktivna i zdrava te preživjeti neograničeno.
  2. Svesti djelovanje na okoliš na najmanju razinu: O kakvom je djelovanju riječ? Ribolovna aktivnost mora se provoditi pažljivo tako da ostale vrste i staništa unutar ekosustava ostanu zdravi.
  3. Učinkovito upravljanje ribolovnim aktivnostima: Upravlja li se tim aktivnostima dobro? Ribarstva s certifikatom MSC-a moraju biti u skladu s mjerodavnim zakonima i biti u stanju brzo se prilagoditi promjeni okolnosti u okolišu.

Kako se poduzeća u lancu vrijednosti provjeravaju da bi se zajamčilo da i dalje zadovoljavaju standard?

Certifikat MSC-a za poduzeća u vrijednosnom lancu valjan je tri godine. Godišnjim pregledima utvrđuje se da su zahtjevi standarda u lancu nadzora zadovoljeni. Primjerice, provode se revizije kojima se dokazuje odgovara li količina kupljenih morskih proizvoda s certifikatom MSC-a prodanoj količini. Ove se revizije mogu provoditi nenajavljeno.

Ako neko poduzeće ne zadovolji zahtjeve standarda, može mu se obustaviti ili oduzeti certifikat pa ono više ne smije prodavati svoje proizvode s naljepnicom MSC-a.

Kako MSC osigurava objektivnost revizije ribarstva?

Od ključne je važnosti da svi, od ribara do trgovaca ribom, te od znanstvenika do potrošača mogu vjerovati plavoj oznaci MSC-a i pouzdati se u primjenjive zahtjeve. U cilju objektivnog i neovisnog procesa certifikacije MSC uvijek uzima u obzir procjenu treće strane. MSC određuje kriterije za certifikaciju, no ocjenjivanje provode druga tijela. Glavna zadaća MSC-a je upravljati standardima MSC-a i razvijati ih. To znači da samo Vijeće ne ocjenjuje ribarstva i sudionike u vrijednosnom lancu, niti izdaje certifikate. Ta je zadaća povjerena nezavisnim revizorima koji nakon konzultacija sa stručnjacima i predstavnicima nevladinih organizacija, istraživačkih instituta i tijela nadležnih za ribarstvo određuju jesu li standardi MSC-a zadovoljeni. Na taj se način osigurava pouzdanost MSC-ovih certifikata te njihova sukladnost sa smjernicama za izdavanje certifikata koje postavljaju Međunarodni savez za društvenu i okolišnu akreditaciju i označavanje (ISEAL – International Social and Environmental Accreditation and Labelling) te FAO (Food and Agriculture Organization – Organizacija za hranu i poljoprivredu).

Koje su koristi certifikata MSC-a za ribarstvo?

Certifikat MSC-a ima mnogostruke koristi za ribarstvo: ponegdje se zahvaljujući certifikatu MSC-a morskom ulovu navodno podigla cijena, drugdje on pomaže u zadržavanju dugoročnih kupaca, u razvijanju novih tržišta i osiguravanju radnih mjesta. Primjerice, certificiranje ribolova oslića u Južnoj Africi neizravno je pridonijelo otvaranju 12 000 radnih mjesta u ribarstvu i zavisnim industrijama. Povećan ugled i sve brojnije potvrde o održivim metodama rada neovisnih trećih strana također su mogući razlozi za traženje certifikata MSC-a.

Koje su koristi certifikata MSC-a za ocean?

Ribolov s certifikatom MSC-a pridonosi očuvanju morskih staništa i ribljih stokova za buduće naraštaje jer osigurava održive riblje stokove i više zaštićenih područja, rezultira manjim usputnim ulovom, podrazumijeva strože ocjenjivanje i podrobnije istraživanje. Vijeće za očuvanje mora, MSC, redovito priprema izvješća, a najnovije pokazuje da je od 1997. kad je ta organizacija osnovana, u ribarstvu s certifikatom MSC-a ostvareno 1 200 poboljšanja.

Jesu li proizvodi s certifikatom MSC-a kvalitetniji?

Standard MSC-a je standard za okoliš, a ne kvalitetu. Cilj Vijeća za očuvanje mora je osigurati riblje stokove za buduće naraštaje te očuvati morska staništa. Proizvođači morskih prehrambenih proizvoda sami su odgovorni za kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda.

Može li i riba iz uzgoja dobiti oznaku MSC?

Oznaka MSC namijenjena je samo za ribu ulovljenu u divljini. Proizvodi iz održivog uzgoja riba dobivaju oznaku Vijeća za očuvanje akvakulture – ASC (Aquaculture Stewardship Council).