Asmens duomenų tvarkymo politika

“ORKLA CARE” UAB

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

  1. ESMINĖ INFORMACIJA:

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Orkla Care, juridinio asmens kodas: 301240827, adresas Trinapolio g. 9E, Vilnius, Lietuva. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis el. paštas info@careshop.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

–       Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus (slapukų pagalba);

–       Elektroninės prekybos vykdymas (taikoma tik svetainei www.careshop.lt)

–       Tiesioginė rinkodara (siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus);

–       Užklausų administravimas

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad vykdome profiliavimą pagal pirkėjo krepšelio dydį, produktų pasirinkimą, ir kitus pirkimo parametrus. Šis profiliavimas neturi jokios neigiamos įtakos Jums, kaip duomenų subjektui.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente („BDAR“), Asmens duomenų teisinės apsaugos („ADTAĮ“) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) vartojamas sąvokas.

2.1.                     Politikos tikslas – informuoti apie asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, ir kitą svarbią su privatumu susijusią informaciją. Orkla administruoja šias interneto svetaines: https://www.orklacare.lt/https://www.careshop.lt/https://www.mollers.com/lt/,

https://www.nutriless.lt/https://maximsport.lt/, https://www.livol.lt/

2.2.                     Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus šioje Politikoje kiekvienam Asmens duomenų tipui.

2.3.                     Jeigu Duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, Duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2.4.                     Sukaupti Duomenys saugomi (tvarkomi) vidiniame Duomenų valdytojo serveryje. Prieiga prie Duomenų suteikiama tik Atsakingiems darbuotojams ir duomenų tvarkytojams.

2.5.                     Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie Duomenų naikinamos nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  1. ELEKRONINĖS PREKYBOS VYKDYMAS (taikoma tik svetainei www.careshop.lt)

3.1.                    Duomenų valdytojas teikia informaciją apie savo platinamus produktus interneto tinklalapyje, sudarydama galimybę Vartotojams juos įsigyti nuotoliniu būdu, apsiperkant Duomenų valdytojo elektroninėje parduotuvėje. Šiems tikslams Duomenų valdytojas iš Klientų gauna, naudoja ir Tvarko asmens duomenis, be kita ko, susijusius su pirkinių krepšelio turiniu (įskaitant perkamos produkcijos rūšis, kiekius), mokėjimų statistika (įskaitant sumokėtas sumas), mokėjimų duomenimis (įskaitant Klientų bankų sąskaitų numerius, bankų pavadinimus ir pan.).

3.2.                     Atsižvelgiant į tai, elektroninės prekybos vykdymo tikslais Duomenų valdytojas tvarko tokias Klientų Duomenų grupes:

3.2.1.                  Vardas;

3.2.2.                  Pavardė;

3.2.3.                  Telefono numeris;

3.2.4.                  Elektroninio pašto adresas;

3.2.5.                  Gyvenamoji vieta (adresas);

3.2.6.                  Jei asmuo atlieka pirkimą – banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

3.3.                     Duomenų valdytojas aukščiau nurodytus Klientų Duomenis, išskyrus Duomenis, nurodytus  punkte 6.2.6., trečiosioms šalims perduoda tik tais atvejais, kai su trečiąja šalimi yra pasirašyta Duomenų tvarkymo sutartis.

3.4.                     Duomenys tvarkomi elektroninės prekybos vykdymo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Duomenų valdytojo interneto svetainėje.

3.5.                     Klientų duomenys esantys Microsoft Dynamics Navision programoje saugomi 10 metų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

3.6. Duomenų tvarkymo pagrindas yra nuotolinės pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas bei teisės aktų laikymasis.

  1. DUOMENŲ TVARKYMAS RINKODAROS TIKSLAIS

4.1.                     Duomenų valdytojas savo Klientų, davusių sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Jūsų sutikimas išreiškiamas pateikiant savo el. pašto adresą ir užsakant mūsų naujienlaiškį arba sutinkant su reklaminių slapukų naudojimu.

4.2.                     Atsižvelgiant į tai, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokias Klientų Duomenų grupes:

4.2.1.                  Vardas;

4.2.2.                  Pavardė;

4.2.3.                  Telefono numeris;

4.2.4.                  Elektroninio pašto adresas;

4.2.5.                  Gyvenamoji vieta (adresas);

4.2.6.                  Informacija apie perkamus produktus, jų rūšis, kiekius, išleistas pinigų sumas.

4.3.                     Duomenų valdytojas aukščiau nurodytus Klientų Duomenis, išskyrus Duomenis nurodytus punkte 7.2.6., trečiosioms šalims perduoda tik tais atvejais, kai su trečiąja šalimi yra pasirašyta Duomenų tvarkymo sutartis.

4.4.                     Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Duomenų valdytojo interneto svetainėje.

4.5.                     Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas. Klientų, davusių atitinkamą sutikimą Asmens duomenys gali būti įvedami į Orkla CRM duomenų bazę tam, kad būtų sukuriami individualūs Klientų profiliai, reikalingi specializuotai ir tiksliai tiesioginei rinkodarai bei kontaktui su Klientais. Tokie profiliai tam tikrais atvejais gali būti praturtinti Duomenimis, surinktais trečiųjų šalių tada, jei trečiųjų šalių duomenų šaltiniu yra sutikimo forma(-os), dėl kurių Klientas yra išreiškęs tinkamą sutikimą.

4.6.                     Be tiesioginės rinkodaros, Duomenų valdytojas taip pat vykdo ir rinkos tyrimus, kurių metu tiria Klientų kaip vartotojų elgesį siekdamas sukurti ar pritaikyti produktus ir rinkodarą siekdamas prisitaikyti prie vartotojų poreikių.

4.7.                     Rinkos tyrimų tikslais, be tiesioginei rinkodarai tvarkomų duomenų, Duomenų valdytojas taip pat tvarko arba atiduoda tvarkyti Duomenų tvarkytojui duomenis, gaunamus slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba, kurių naudojimas plačiau aprašytas svetainės slapukų politikoje.

  1. UŽKLAUSŲ ADMINISTRAVIMAS:

5.1.                     Kai kuriose Orkla Care administruojamose svetainėse galima pateikti užklausą Jums dominančiu klausimu. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų elektroninio pašto ir užklausoje pateiktus asmens duomenis. Prašome pateikti tik tiek duomenų, kurie  yra tiesiogiai susiję su klausimu ir gali būti svarbūs atsakymui pateikti. KLAUSIMO PATEIKIMO VIETOJE DRAUDŽIAMA ĮVESTI BET KOKIUS SU JŪSŲ SVEIKATA SUSIJUSIUS DUOMENIS. 

5.2. Duomenų tvarkymo pagrindas: mūsų teisėtas interesas – teikti klientų kokybišką klientų aptarnavimą ir skubiai atsakyti į klausimus apie mūsų produkciją.

5.3. Užklausų duomenys bus saugomi 3 mėnesius po atsakymo pateikimo ir nebus perduodami jokiems kitiems gavėjams.

  1. SLAPUKŲ POLITIKA

6.1.                     Duomenų valdytojas savo interneto tinklapyje naudoja slapukus (ir panašias technologijas), kurie yra automatiškai patalpinami tinklapį naršančių Duomenų subjektų naršyklėse ar įrenginiuose tada, jei tokia funkcija yra aktyvuota jų naršyklės nustatymuose arba jeigu svetainės lankytojas aktyviai su konkrečių slapukų įrašymu sutiko.

6.2.                     Duomenų valdytojas naudoja slapukus šiems tikslams pasiekti:

6.2.1.                  Analizė: Duomenų valdytojas naudoja slapukus tam, kad galėtų suskaičiuoti unikalių tinklapio lankytojų skaičių ir rengti statistiką apie svetainės veikimą bei funkcionalumą. Naudojama programinė įranga išsaugo informaciją apie pateikiamus puslapio parodymus ir informaciją apie Duomenų subjektų geografinę padėtį, įrenginį, operacinę sistemą bei naršyklę.

6.2.2.                  Prisijungimo paslaugos: Jei tinklapyje yra galimybė pasinaudoti prisijungimo paslauga, Duomenų valdytojas saugo ID numerį ir prisijungimo laiką slapuke Duomenų subjekto naršyklėje ar įrenginyje. Dėl to šiam nereikia iš naujo prisijungti kiekvieną kartą atidarius tinklapį.

6.2.3.                  Interesais pagrįsta reklama internete: Duomenų subjektams gali būti pateikiamos bendrovių, priklausančių Orkla Group, reklamos dėl slapukų, išsaugotų jų naršyklėje ar įrenginyje. Tokia reklama dažniausiai grindžiama naudotu turiniu, informacija apie Duomenų subjektą arba šio geografine padėtimi. Tai pakartotinės rinkodaros technologija ir produktas, pateikiamas Duomenų valdytojui trečiųjų šalių, tokių kaip Google ar Facebook.

6.2.4.                  Dvigubi profiliai: Duomenų valdytojas grindžia dvigubų profilių kūrimą elgsenos duomenimis, surinktais iš jo tinklapių. Atsižvelgdamas į žinias, kurias turi apie vieną grupę Duomenų subjektų, Duomenų valdytojas siekia supažindinti Duomenų subjektus su naujais segmentais, kuriais besidomintieji turi panašius interesus bei elgesį kaip ir pradinė Duomenų subjektų grupė.

6.3.   Slapukų pagalba renkamų duomenų teisinis pagrindas yra Jūsų aktyvus sutikimas, išreikštas atskirame slapukų lange.

6.4. Konkretūs slapukai, jų funkcijos ir saugojimo terminai yra nurodyti Duomenų valdytojo svetainėje pateikiamoje slapukų politikoje. Duomenų valdytojo svetainė turi mechanizmus, kurių pagalba sutikimas būtų gaunamas anksčiau nei slapukai ar panašios technologijos yra aktyvuojami. Duomenų valdytojui tenka pareiga tinkamai įgyvendinti šias priemones praktiškai.

6.5.                     Duomenų subjektai, naršantys Duomenų valdytojo svetainę, gali savanoriškai pasirinkti sutikti su slapukų naudojimu per savo naršyklės ar įrenginio nustatymus. Savo svetainės nustatymuose Duomenų subjektai gali pasirinkti, kokius slapukus naršyklė atsisiunčia. Ten jie taip pat gali ištrinti visus esamus slapukus kurie yra saugomi naršyklėje ar įrenginyje.

6.6.                     Orkla ASA sudaro daug įmonių, gaminančių maisto papildus ir maisto produktus vartotojams bei įmonėms. Šios įmonės yra bendri slapukų pagalba gaunamų Asmens duomenų valdytojai.

  1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7.1.                   Duomenų subjektas BDAR ir ADTAĮ nustatyta tvarka gali įgyvendinti šias teises:

7.1.1.               Teisė būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;

7.1.2.              Teisė kreiptis Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;

7.1.3.               Teisė reikalauti ištrinti duomenis;

7.1.4.               Teisė į duomenų patikslinimą;

7.1.5.               Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;

7.1.6.               Teisė į duomenų perkeliamumą;

7.1.7.               Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, kai jis vykdomas teisėto intereso pagrindu;

7.1.8.               Teisė prieštarauti  automatiniam sprendimų priėmimu ir profiliavimui.

7.2 Norėdami įgyvendinti šias teises, ar turėdami kitų su privatumu susijusių klausimų, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną šioje Privatumo politikoje nurodytais rekvizitais.

7.3.                   Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkybėms.

  1. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

8.1.                  Orkla įgyvendina organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemones, kurios užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas periodiškai ir atitinkamai reaguojama į naujas grėsmes. Visgi atminkite, kad joks veiksmas ar operacija interneto erdvėje nėra absoliučiai saugi, nepaisant priemonių, kurių imasi Orkla. Todėl įtardami, kad svetainė veikia neįprastai, neveskite savo asmens duomenų (ypač finansinių).

  1. DUOMENŲ PERDAVIMAS

9.1.                   Duomenų valdytojas savo veikloje pasitelkia atsakingai parinktus duomenų tvarkytojus, svetainės priežiūros teikėją UAB Daisoras.  Duomenimis taip pat dalinasi su kitomis ORKLA grupės įmonėmis, kurių aktualų sąrašą galite rasti čia.

Svetainės, kurios turi Facebook įskiepį (ikonėlę) automatiškai perduoda duomenis Facebook Int.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.                   Politika gali būti peržiūrima kartą per kalendorinius metus Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

10.2.                   Politika ir jos pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

10.3.                   Paskutinė Politikos peržiūra vykdyta 2021 m. gruodžio 20 d.